2017-02-25

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

 

 


 

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Podstawą funkcjonowania Szkoły jest arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Sosnowiec.

Koszty utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa subwencja oświatowa oraz budżet miasta Sosnowiec.

Szczegółowy opis działań szkoły zawiera Statut Szkoły.