2017-02-25

ORGANY SZKOŁY

 

 


Organami szkoły są:

 

Dyrektor Szkoły

 

Rada Pedagogiczna

 

Rada Rodziców

 

Samorząd Uczniowski

 

 

Szczegółowy opis kompetencji ww. organów znajduje się w Statucie Szkoły.