2017-02-25

MAJĄTEK SZKOŁY

 

 


Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.:

Środki trwałe: 879 640 zł 67 gr

Pozostałe wartości niematerialne i prawne: 16 268 zł 46 gr

Zbiory biblioteczne: 39 283 zł 72 gr

Pozostałe wyposażenie:  220 235 zł 46 gr