2017-02-25

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP


 

Informacja o sposobie dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu jednostki i nieudostępnionych w BIP.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na pisemny wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest przekazywana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.