2017-02-25

DOKUMENTY

 

 


 • STATUT SZKOŁY
 • SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2016/2017
 • PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017
 • KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2020
 • REGULAMIN ŚWIETLICY
 • REGULAMIN SPOŻYWANIA POSIŁKÓW
 • REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW

 

 

Szkoła udostępnia również następujące dokumenty:

 

 • DOBRA SZKOŁA
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY 1 SPOZA OBWODU
 • ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY 1 / WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO DO KLASY I
 • WNIOSEK O KONTYNUACJĘ NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ - DRUGIEJ
 • ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA SOSNOWIEC
 • HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
 • REGULAMIN REKRUTACJI
 • ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 • WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO

Dokumenty znajdują się na stronie szkoły www.sp25.sosnowiec.pl